Husejer video

Vi har mange glade og forøyde eiere af husene. 

Her kan du høre en av våre huseiere fortelle sin erfaring med NetFerie. 

 http://youtu.be/fScr-DhFGkE